Polat Enerji ve Demirer Holding ortak iştirak şirketi olan Doğal Enerji Elektrik Üretim A.Ş., 2007 yılından bu yana yenilenebilir enerji kaynaklarından “rüzgar enerjisini” kullanarak elektrik üretim faaliyetinde bulunmaktadır.

Bünyesine kattığı toplamda 150.6 MW kurulu gücünde kapasiteye sahip 4 adet rüzgar enerji santrali ile yaklaşık 160 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır.

Doğal Enerji Elektrik A.Ş. bünyesinde bulunan RES(Rüzgar Enerji Santrali)’ler sırasıyla;
● 2007 ● 14.9 MW kurulu gücündeki Burgaz RES,
● 2008 ● 57.2 MW kurulu gücündeki Sayalar RES,
● 2012 ● 43.9 MW kurulu gücündeki Samurlu RES,
● 2012 ● 34.5 MW kurulu gücündeki Kozbeyli RES’dir.